برخی عوامل جمهوری اسلامی با نام خیرین در حال پخش گوشت قرمز در جلگه چاه هاشم شهرستان دلگان هستند.

به گزارش رصد بلوچستان، روز گذشته ۱۵ بهمن ماه ۹۹، تعدادی از عوامل وابسته به جمهوری اسلامی در #جلگهچاههاشم شهرستان #دلگان اقدام به پخش گوشت قرمز در روستاهای این منطقه کردند.

یک منبع مطلع در این مورد به گزارشگر رصد گفت: ”روز گذشته ۱۵ بهمن ماه دستکم ۵ خودروی سواری پژو ۴۰۵ در روستاهای جلگه چاه هاشم اقدام به پخش و توزیع گوشت قرمز بین مردم کردند.“

این منبع افزود: ”این افراد خود را خیر معرفی کرده اما نگفته که از چه ارگان و یا سازمان هایی هستند.“

مردم جلگه چاه هاشم این اقدام را مشکوک خوانده و از همه اقشار خواستند تا این گوشت های توزیعی توسط افراد ناشناس را تحویل نگیرند.

لازم به ذکر است، در ابتدای شیوع کرونا برخی عوامل وابسته به جمهوری اسلامی اقدام به پخش لباس های آلوده به ویروس کرونا در مناطق مختلف بلوچستان کرده بودند.