جمهوری اسلامی با سوء استفاده از فقر تحمیلی و حاشیه نشینی مردم بلوچ در دزاپ، به بهانه طرح مسکن ملی در حال برنامه ریزی برای اسکان غیربومیان است.

به گزارش رصد بلوچستان، ابوالفضل مهدیار معاون امور مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی بلوچستان خبر از شروع به کار اولین پروژه طرح اقدام ملی مسکن در #دزاپ داده است؛ طرحی که با سوء استفاده از فقر تحمیلی و حاشیه نشینی در دزاپ قرار است غیربومیان را در آن اسکان دهند.

جمهوری اسلامی به بهانه از بین بردن حاشیه نشینی در #دزاپ قرار است با اجرا و بهره برداری از طرح مسکن ملی، هزاران نفر از غیربومیان را در حاشیه شهر #دزاپ اسکان دهد.

با توجه به فقر تحمیلی و تبعیض بر مردم بلوچ از سوی جمهوری اسلامی، بیش از ۷۰ درصد از جمعیت دزاپ زیر خط فقر زندگی می کنند.

بر اساس اعلام مهدیار، قیمت مسکن در حال حاضر قیمت تمام شده با هزینه آماده سازی، بیمه، نظام مهندسی، آتش نشانی و … متری سه و نیم تا چهار میلیون تومان در دزاپ برآورد شده است و اگر بازار مصالح تغییرات داشته باشد که قیمت خانه ها هم تغییر می کند.

کنشگران سیاسی بلوچ بر این باورند که جمهوری اسلامی عامدانه شهروندان بلوچ را در فقر تحمیلی قرار داده است تا از این طریق بتواند راحت اقدام به تغییر بافت جمعیتی در شهرهای بلوچستان کند و مردم بلوچ را در انزوا قرار دهد.