جسد یک شهروند بلوچ پس از سه روز مفقودی در شهرستان دزاپ کشف شد.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، جسد یک شهروند بلوچ پس از سه روز ناپدید شدن در شهرستان دزاپ کشف شد.

هویت این شهروند بلوچ “اسماعیل رخشانی” اهل شیرآباد شهرستان دزاپ عنوان شده است.

گفته می شود این شهروند بلوچ پس از سه روز ناپدید شدن و بیخبری، جسد وی در شهرستان دزاپ کشف شده است.

از علت و چگونگی کشته شدن این شهروند تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دسترس نیست.

براساس گزارش سالانه ۲۰۲۱ کمپین فعالین بلوچ، دستکم ۱۱۵ شهروند بلوچ توسط افراد و سارقان مسلح در مملکت بلوچستان کشته و زخمی شده اند. در بین این کشته و زخمی شدگان، دستکم ۵ نفر کودک و ۴ تن دیگر زن بوده اند.