جمهوری اسلامی پس از مصادره زمینهای مردم بلوچ، با ایجاد قبرستان در حال فروش قبر به شهروندان است.

اختصاصی/ به گزارش رصد بلوچستان، قبرستان قدیم چابهار که توسط سپاه پاسداران با همکاری شهرداری مصادره شده و جایی برای دفن متوفی های جدید ندارد، جمهوری اسلامی به علت عدم واکنش شهروندان و اختصاص زمینی دیگر به قبرستان، در حال فروش قبر به مردم بلوچ است.

جمهوری اسلامی با مصادره زمین قبرستان قدیم، آن را صاف و هموار کرده و حتی به بسیاری از شهروندان بلوچ اجازه دفن متوفی ها را نمی دهد.

به گفته شهروندان چابهار، جمهوری اسلامی یک زمین دیگر را در خارج از شهر چابهار به قبرستان اختصاص داده است، اما برای هر قبر از شهروندان ۵ میلیون تومان پول دریافت می کند.

این اقدام جمهوری اسلامی واکنش تند شهروندان #چابهار را به همراه داشته است.

یکی از شهروندان چابهاری در این مورد گفته، سپاه و ارگان های امنیتی و قضایی زمین های مردم بلوچ را به بهانه اراضی ملی مصادره و آنها را به قبرستان تبدیل کرده و بسیاری از آنها را به غیربومیان واگذار کردند.

این شهروند همچنین گفته، چرا مردم بلوچ که این زمین ها متعلق به خود آنهاست برای دفن بستگان خود که فوت می شوند باید پول پرداخت کنند اما از طرفی غیربومیان از آنها استفاده کنند.

لازم به ذکر است، تیم خبری رصد بلوچستان در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۹۹، مصادره زمینهای قبرستان قدیم چابهار توسط سپاه و جمهوری اسلامی را رسانه ای کرده بود که هم اکنون به شهروندان بلوچ اجازه دفن فوت شدگان را نمی دهند و با انتقال قبرستان به خارج از شهر، از مردم بلوچ برای دفن میت پول مطالبه می کنند.