جمهوری اسلامی به بهانه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی سه واحد صنفی را در دزاپ پلمب کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی برای مقصر دانستن شهروندان بلوچ در شیوع ویروس کرونا، در حال پلمب واحد های صنفی در شهرهای بلوچستان بویژه #دزاپ است.

پلمب واحدهای صنفی در بلوچستان در حالی صورت میگیرد که در ادارات دولتی و اماکن مربوط به آن هیچ گونه پروتکلی رعایت نمی شود.

این در حالیست که مسئولین بهداشت و درمان در رابطه با آنها هیچ برخوردی در دستور کار ندارند و تنها اقدام به پلمب واحدهای صنفی شهروندان برای تحت فشار قرار دادن آنها می کنند.

دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز بلوچستان گفته که ۱ رستوران و ۳ چایخانه با دستور نماینده دستگاه قضاء در #دزاپ پلمپ شدند.