جمهوری اسلامی به بهانه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و تحت فشار قرار دادن اصناف، واحدهای صنفی آنها را پلمب می کند.

به گزارش رصد بلوچستان، روز گذشته ۲۵ اسفند ماه ۹۹، مسئولین جمهوری اسلامی در شهرستان #میناب مملکت بلوچستان، به بهانه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی هفت واحد صنفی را پلمب کرده اند.

هفت واحد صنفی شهروندان در #میناب مملکت بلوچستان در حالی پلمب شده اند که جمهوری اسلامی خود عامل اصلی عدم رعایت پروتکل های بهداشتی است.

جمهوری اسلامی با عدم تامین اقلام مصرفی در شهرها و کمبود آنها به بهانه طرح تنظیم بازار باعث ایجاد صف های شلوغ و ازدحام جمعیت می شود اما در این اماکن که هیچگونه پروتکلی رعایت نمی شود اقدامی در دستور کار ندارد.

شهروندان بر این باورند که پلمب واحدهای صنفی در جهت جمع آوری پول های هنگفت بابت جریمه های سنگین از اصناف است تا جمهوری اسلامی بتواند هزینه گروه های نیابتی خود در کشورهای دیگر برای فعالیت های تروریستی را تامین کند.

جمهوری اسلامی به بهانه های مختلف از شهروندان اخاذی می کند و در شرایط بد اقتصادی و معیشتی اقشار مختلف جامعه را تحت فشار قرار داده است.