۶ واحد صنفی به بهانه عدم رعایت پروتکل ها در رودان مملکت بلوچستان پلمب شدند.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی با پلمب واحدهای صنفی در شهرهای مملکت بلوچستان در حال مقصر جلوه دادن شهروندان در شیوع کرونا است.

گفته می شود جمهوری اسلامی ۶ واحد صنفی را در #رودان مملکت بلوچستان پلمب کرده است.

این در حالیست که جمهوری اسلامی با ایجاد صف های شلوغ و بدون رعایت پروتکل های بهداشتی طرح تنظیم بازار باعث شیوع کرونا شده است.

هم اکنون آمار مبتلایان به کرونا در غرب مکران نگران کننده و وضعیت بسیاری از شهرها از جمله #بنگلان قرمز گزارش شده است.