جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن شهروندان به بهانه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، ۶ واحد قنادی در دزاپ و میناب مملکت بلوچستان را پلمب کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، روز گذشته ۱۸ اسفند ماه ۹۹، مسئولین جمهوری اسلامی در حالی به بهانه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی ۶ واحد قنادی در دو شهر دزاپ و میناب مملکت بلوچستان را پلمب کردند که خود عامل اصلی تجمعات در اماکن مختلف هستند.

مسئولین بهداشت و درمان به بهانه پیشگیری از کووید-۱۹ اقدام به پلمب این واحدهای صنفی کردند.

این در حالیست که جمهوری اسلامی خود عامل اصلی شیوع کرونا و ازدحام و شلوغی در مقابل ادارات و دیگر اماکن است.

وضعیت بد معیشتی و اقتصادی و قیمت های افسار گسیخته از یک سو و از سوی دیگر کمبود و نایاب شدن اقلام و پلمب واحدهای صنفی بیش از پیش شهروندان را به چالش کشیده است.

جمهوری اسلامی با عدم توان در مدیریت مملکت و با توزیع اقلام طرح تنظیم بازار باعث ازدحام و شلوغی ها در شهرهای مختلف شده است، اما در راستای این تجمعات که خطر کرونا بیش از مکان های دیگر جان و سلامت شهروندان را تهدید می کند اقدامی در دستور کار ندارد.

کاسبکاران و اصناف، پلمب واحدهای صنفی را در راستای مقصر جلوه دادن و فشار بر معیشت و اقتصاد خود توسط جمهوری اسلامی عنوان می کنند.