جمهوری اسلامی دو واحد صنفی را به بهانه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی مربوط به کرونا پلمپ کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، جمهوری اسلامی دو واحد صنفی را به بهانه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی مربوط به کرونا در شهر #دزاپ پلمپ کرد.

پلمپ واحدهای صنفی در بلوچستان در حالی همچنان ادامه دارد که جمهوری اسلامی به بهانه طرح تنظیم بازار باعث ایجاد صف های شلوغ در مکان های مختلف شده است.

این در حالیست که عوامل جمهوری اسلامی نسبت به صف های طرح تنظیم بازار کاملا بی تفاوت بوده و اقدامی در راستای مدیریت مناسب در شرایط حاد کرونایی در دستور کار ندارند و تنها در حال فشار بر اصناف و پلمپ واحدهای آنها هستند.

همچنین عوامل جمهوری اسلامی این اقدام را برخورد قاطع برای کنترل و مهار ویروس کرونا قلمداد می کنند.

جمهوری اسلامی وضعیت معیشتی و اقتصادی را برای شهروندان بسیار سخت کرده است.