فعالین بلوچ در اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی موروثی مردم بلوچ توسط جمهوری اسلامی اقدام به راه اندازی کارزاری برای جمع آوری امضا کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی پس از اعلام اراضی موروثی مردم بلوچ به اراضی ملی، باعث انتقاد و واکنش شدید فعالان بلوچ شده است.

فعالین بلوچ این اقدام جمهوری اسلامی را در راستای منزوی کردن مردم و واگذاری زمین های آنها به غیربومیان قلمداد می کنند.

جمهوری اسلامی پیش از این نیز به طور غیرعلنی صدها هزار هکتار از زمین های مردم بلوچ را مصادره کرده بود، اما این بار به طور علنی زمینهای مردم را اراضی ملی نامیده است.

این اقدام با واکنش های گسترده شهروندان بلوچ همراه بوده است.

در این راستا و در اعتراض به این اقدام جمهوری اسلامی، فعالین بلوچ اقدام به راه اندازی کارزاری برای جمع آوری امضا در مخالفت به این طرح کردند.

فعالین بلوچ از همه اقشار مردم بلوچستان خواسته اند تا با مراجعه به لینک زیر:
https://www.karzar.net/sistan-and-baluchestan-farmers
اعتراض و امضای خود را به ثبت برسانند.