به لطف جمهوری اسلامی، کاهش ذخایر خونی در بلوچستان، بیماران تالاسمی و … را با چالش های زیادی روبرو کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی با عدم توجه به نیازهای بیماران و عدم کنترل ویروس کرونا، شرایط را در بیمارستان ها و بر شهروندان بسیار بد و بغرنج قرار داده است.

ترس از ویروس کرونا باعث شده شهروندان به مراتب کمتر از سال های گذشته اقدام به اهدای خون کنند.

عدم اهدای خون باعث شده بیماران تالاسمی که بیشترین آمار جغرافیای ایران را به خود اختصاص دادند با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم کنند.

خون سالم از نیازهای ضروری برای مصدومان حوادث ترافیکی، مادران باردار، بیماران تالاسمی، هموفیلی و سرطانی است، اما در سایه بی تفاوتی جمهوری اسلامی، بیماران با عدم دسترسی به آن دچار مشکلات فراوانی هستند.