کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان از عدم مشارکت خود در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

به گزارش رصد بلوچستان، کاک حسن امینی در پاسخ به سوالی که از او در رابطه با مشارکت وی در انتخابات ریاست جمهوری پرسیده شده بود از عدم مشارکت خود در انتخابات خبر داد.

کاک حسن امینی گفته که بنده در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهم کرد، وی علّت عدم شرکت خود را محدودیّت‌ های قانون اساسی کنونی کشور، و قدرت‌های فراقانونی حاکم بر قانون و سرنوشت مردم، حقوق و مطالبات و رفع مشکلات منِ کوردِ اهل سنّت، و سایر اقلیتهای ملی، قومی و عقیدتی عنوان کرده و همچنین گفته که این موارد در دایره‌ی وظایف ریاست جمهوری نمی‌باشند و رئیس جمهور نمی‌تواند در آنها دخالت کند.

کاک امینی افزوده که حقوق و مطالباتِ منِ کوردِ اهل سنّت باید جنبه‌ی قانونی به خود بگیرد و این در حیطه‌ی قوّه‌ی مقننه و مجلس است نه رئیس جمهور، بخش هایی از این حقوق هم که در قانون لحاظ شده آنهم در حوزەی قوەی قضائیه قرار دارد.

وی در ادامه گفته که مهمترین مشکلات و محرومیّت‌های ما اقلیّت‌های ملی، قومی، مذهبی و عقیدتی در ایران، عبارت است از: سلب آزادی‌های فردی و جمعی، بازداشت و زندان، ممنوع الخروجی، گزینش‌های عقیدتی، بستن مساجد و مدارس اهل سنّت، تعیین ائمّه‌ی جمعه و جماعت برای این مساجد، ایجاد محدودیّت برای اعیاد و مراسم ملی ومذهبی، فشار بر پیروان عقاید مختلف مغایر با عقیده‌ی حاکم و، امثال اینها، که هیچ یک از این موارد در حوزه‌ی کاری و قدرت رئیس جمهور و دولت نیست، بلکه موارد مربوط به امور عقاید و اهل سنّت، تحت سلطه و زیرنظر نهادهای رهبری و امنیتی قرار دارد، و بقیه موارد در حوزه‌ی قوه‌ی قضاییه و اداره اطلاعات و دیگر نیروهای امنیتی هستند.

کاک حسن امینی گفته است: “وجود و عدم نهادی با نام نهاد ریاست جمهوری فرقی به حال ما نخواهد کرد و برای منِ مسلمانِ کوردِ اهل سنّت جغرافیای ایران تفاوت نمی‌کند که چه کسی رئیس جمهور باشد، یا اصلا نهادی با نام نهاد ریاست جمهوری وجود داشته باشد یا نباشد.”