دبیر درس تفکر و سبک زندگی از شهرستان پهره در جشنواره الگوهای تدریس مقام نخست استانی را کسب کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، یک دبیر بلوچ از شهرستان #پهره موفق به کسب مقام نخست استانی و راهیابی به مراحل کشوری در جشنواره الگوهای تدریس شد.

هویت این دبیر خانم “مرضیه چاقو ساز” دبیر تفکر و سبک زندگی دبیرستان متوسطه دوره اول حضرت مریم بخش #ڈمن از توابع شهرستان #پهره عنوان شده که موفق به کسب مقام نخست استانی جشنواره الگوهای تدریس شده است.

براساس این گزارش، این دبیر توانمند با موفقیت توانسته مرحله استانی را طی و به مراحل کشوری راه پیدا کند.

لازم به ذکر است شهروندان بلوچ در محرومیت کامل توسط جمهوری اسلامی اما با پشتکار ستودنی موفق به کسب مقام هایی در تمام عرصه های مختلف شده اند.