سپاه پاسداران پس از کشتار سوخت بران بلوچ در پاسگاه شمسر، با بسیج کردن سایبری ها در حال تبرئه خود و مقصر دانستن ارتش پاکستان است.

به گزارش رصد بلوچستان، روز گذشته ۴ اسفند ماه ۹۹، ده ها تن از سوخت بران بلوچ توسط سپاه پاسداران در نقطه صفر مرزی سراوان و در پاسگاه شمسر به خاک و خون کشیده شدند؛ سپاه با وقاحت تمام ارتش پاکستان را عامل کشتار سوخت بران اعلام می کند.

سپاه در حالی ارتش پاکستان را عامل کشتار و تیراندازی به سمت سوخت بران اعلام می کند که مردم بلوچ و ویدیوها گویای تیراندازی سپاه به سمت سوخت بران هستند.

طرحرزاق که قرار بود برای تامین معیشت سوخت بران باشد، سپاه پس از چند روز از اجرای آن، این طرح را برای سوخت بران به #طرحقتل_عام تبدیل کرد.

خبرها از شهر سراوان و دیگر شهرهای بلوچستان حاکی است، اینترنت دچار اختلال و قطعی شده و سپاه از ترس قیام مردم بلوچ در شهر سراوان حکومت نظامی اعلام کرده است.

فعالین مدنی بلوچ گفتند که، «سپاه با وقاحت تمام پس از کشتار سوخت بران بلوچ، با وجود اسناد و مدارک و ویدیوها، تیراندازی به سمت سوخت بران را تکذیب کرده و با استفاده از سایبری های خود در حال مقصر دانستن و تیراندازی ارتش پاکستان به سمت سوخت بران است.»

گفتنی است، هویت ۱۵ سوخت بر بلوچ که با تیراندازی سپاه پاسداران کشته و زخمی شدند محرز شده و احتمال افزایش آمار به دلیل عدم دسترسی به اینترنت در سراوان وجود دارد.