جمهوری اسلامی پس از سفر جمعی از نمایندگان مجلس به سراوان، سپاه را تبرئه و سوخت بران را مقصر اصلی حادثه شمسر سراوان عنوان کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، روز گذشته ۱۱ اسفند ماه ۹۹، جمعی از نمایندگان مجلس برای بازدید از مرز سراوان و پایگاه شمسر برای بررسی قتل عام سوخت بران وارد استان شدند.

همانطور که انتظار می رفت، این نمایندگان مجلس با بالگرد از منطقه مرزی شمسر دیدن کرده و رسانه های جمهوری اسلامی بار دیگر سوخت بران و ارتش پاکستان را عامل تیراندازی معرفی کرده اند.

همچنین رسانه های جمهوری اسلامی تعداد سوخت بران کشته و زخمی شده را با تمام وقاحت ۵ نفر اعلام کرده اند.

در بخش دیگری از گزارش رژیم علی خامنه آمده که سوخت بران را از «معاندین» دانسته و آنها «راهزنان» و «دزدان» عنوان کرده که قصد تسخیر پایگاه را داشتند.

در حالی که در زمان تیراندازی پایگاه مرزی شمسر سراوان، سوخت بران هیچگونه درگیری شکل نداده و پس از کشتار بیش از ۳۷ سوخت بر بلوچ توسط سپاه، به کمک کشته و زخمی ها رفته اند.

جمهوری اسلامی با زیرپا گذاشتن ارزش های انسانی، تیراندازی از آنسوی مرز را باعث کشتار سوخت بران نامیده و سپاه تروربستی پاسداران را تبرئه کرده است؛ در حالی که ویدیوها و سوخت بران با مدارک و اسناد به اثبات رسانیده که سپاه پاسداران به سمت سوخت بران آتش گشوده است.