بر اثر درگیری یک جوان بلوچ با نیروهای پاسگاه مه گس، جوان بلوچ کشته و یک مامور نظامی زخمی شد.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، شب گذشته ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، در درگیری در مقابل پاسگاه مه گس، یک جوان بلوچ کشته و یک مامور زخمی شد.

هویت جوان بلوچ “عبدالسلام آزادی” اهل مه گس عنوان شده است.

گفته میشود عبدالسلام شب گذشته به سمت پاسگاه مه گس تیراندازی کرده است.

بر اثر این تیراندازی، یک مامور نظامی زخمی شده و عبدالسلام با تیراندازی نیروهای نظامی کشته شده است.

از علت این درگیری تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دسترس نیست.