روز‌ جاری ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، قرارگاه قدس شاخه برون مرزی‌ سپاه تروریستی که در‌بلوچستان نیز فعالیت می کند اعلام کرد که که با حمله افراد مسلح ناشناس دو تن از نیروهای آنها به نام های «محمد انور گمشادزهی» و «عبدالحسین بلوچ» کشته شدند.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.