افراد مسلح با تیراندازی مستقیم در بخشان سراوان دو شهروند بلوچ را کشتند.

به گزارش رصد بلوچستان، روز گذشته ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰، دو شهروند بلوچ توسط افراد مسلح ناشناس در #بخشان شهرستان #سراوان کشته شدند.

هویت این دو شهروند “نوربخش” فرزند درویش و “صابر” فرزند شفیع اهل #جهاو #آهوران عنوان شده است.

گفته می شود، این دو شهروند برای عیادت بستگان خود به #سراوان آمده بودند که توسط افراد ناشناس کشته شده اند.

عدم اراده نیروهای امنیتی در تامین امنیت باعث قتل و کشتار و افزایش درگیری ها در بلوچستان شده است.

کنشگران سیاسی بلوچ از عموم مردم بلوچ خواسته اند تا جهت تامین امنیت شهرهای خود گروه های «پلیس سرمچار» را تشکیل دهند.