افرادی که خود را «سرمچاران گمنام بلوچستان» می خوانند اعلام کردند در پاسخ به شهادت رسیدن سه جوان بلوچ توسط ماموران نظامی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان زهک را «از میان برداشتند».

به گزارش رصد بلوچستان، روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، افرادی تحت نام «سرمچاران گمنام بلوچستان» اعلام کردند که «در اقدامی عادلانه ستوان یکم مهدی شهرکی رئیس پلیس نیروی تروریستی زهک» را «از میان برداشتند».

این افراد کشتن این رئیس پلیس مواد مخدر را «در پاسخ به شهادت سه جوان بلوچ به نام های “حمید، نظیر و عثمان گمشادزهی» عنوان کردند.

این دومین اقدام این گروه در کمتر از ۲۴ ساعت اخیر است.

پیش از این اعلام کردند که سحرگاه چهارشنبه به پایگاه سپاه گِه (نیکشهر) حمله کرده و تلفاتی به نیروهای اکبر صفوی فرمانده سپاه نیکشهر وارد کردند.

از هویت این افراد اطلاعی در دست نیست.

این گروه همچنین اعلام کرده «از این پس هیچ اقدام تروریستی علیه مردم مظلوم بلوچ بدون پاسخ نخواهد ماند، چون تک تک ما بلوچ ها سرمچاران گمنام می شویم و حق عادلانه خود را می گیریم.»

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماموران امنیتی پلیس  اعلام کردند که سه شهروند بلوچ به نامهای حمید گمشادزهی، عثمان گمشادزهی و نظیر گمشادزهی را کشته اند. این افراد در مسیر جاده خاش منطقه پیگل توسط ماموران مواد مخدر کشته شدند.

اینستاگرام:

https://instagram.com/rasadbalochistan?igshid=hrpx63e71j6w