ستوان سوم مرزبانی در یکی از پاسگاه های شهرستان نصرآباد توسط یک سرباز وظیفه به قتل رسید.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز جمعه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱، یک سرباز وظیفه در یکی از پاسگاه های مرزبانی در شهرستان #نصرآباد، یک ستوان سوم را در حالی که خواب بود با تیراندازی مستقیم هدف قرار داد.

هویت ستوان سوم “علی شیخی کبیر” اهل #هیرمند عنوان شده است.

یکی از نزدیکان شیخی در پاسگاه مرزبانی در گفتگو با گزارشگر کمپین فعالین بلوچ گفت: “فرمانده پاسگاه با سرباز وظیفه در انتقال اتباع اهل افغانستان به داخل مرزهای جغرافیای ایران همکاری داشته و ستوان سوم شیخی با اطلاع از این موضوع قصد صورت جلسه و گزارش موضوع به مقامات بالاتر را داشته است.”

این منبع افزود: “سرباز وظیفه جهت ارتباط در تردد اتباع افغانستان از آن سوی مرز، دارای یک تلفن همراه از طرف رئیس پاسگاه بوده که پس از اطلاع شیخی، تلفن همراه توسط او مصادره شده است؛ سرباز وظیفه در حالی که شیخی در حال استراحت بوده با تیراندازی یک خشاب به سمت او، وی را به قتل رسانده است.”

این سرباز وظیفه پس از تیراندازی از پاسگاه متواری شده که در ایست و بازرسی #سهل_آباد #نهبندان مملکت بلوچستان دستگیر شده است.

تاکنون مقامات نظامی و قضایی بلوچستان و سیستان نسبت به این موضوع اظهارنظری نکرده اند.