سارقان مسلح وابسته به حکومت پاکستان، سه سوخت بر بلوچ را در بلوچستان شرقی کشتند.

به گزارش رصد بلوچستان، در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۹۹، سارقان مسلح وابسته به حکومت پاکستان، سه سوخت بر بلوچ که نام یکی از آنها “نورالدین ملکرئیسی” اهل #سردشت شهرستان #سرباز بوده را با تیراندازی مستقیم کشتند.

از هویت دو سوخت بر دیگر اطلاعی در دسترس نیست.

نورالدین به همراه یک خودروی سوخت بر اهل سراوان که بار گازوئیل داشته به منطقه #بسد بین #پروم و #دمبانی می رود که برای شام توقف می کنند که سارقان وابسته به ارتش پاکستان به سرپرستی وحید شکاری به آنها حمله می کنند.

پس از حمله و تیراندازی به سمت این دو خودرو، نورالدین به همراه دوستانش قصد فرار داشته اما با اصابت گلوله موفق به فرار نمی شوند و تنها یکی از شاگردان این دو خودرو که در جاپایی خود را قایم میکند جان سالم به در می برد.

در این تیراندازی سه تن از سوخت بران بلوچ که بین ۲۵ تا ۲۷ سال سن داشته و یکی از آنها نورالدین بوده جان خود را از دست می دهند.

نورالدین متاهل و دارای دو فرزند بوده است؛ سوخت بران بلوچ در بلوچستان غربی با ابراز نگرانی از این موضوع خواستار برخورد سرمچاران بلوچ در بلوچستان شرقی با راهزنان و سارقان مسلح وابسته به ارتش پاکستان هستند.