یکی دیگر از فرماندهان ارشد قدس سپاه در سوریه کشته شد.

به گزارش رصد بلوچستان، پاسدار محمدعلی حق‌بین از فرماندهان سپاه قدس گیلان و مشاور فرمانده نیروی زمینی سپاه در جریان حمله هوایی هفته گذشته اسراییل در حومه دمشق در سوریه ابتدا زخمی و پس از چند روز کشته شد.

سپاه پاسداران به دلیل عدم توانایی در واکنش مستقیم علیه اسراییل، کرونا را عامل مرگ پاسوار حق بین عنوان کرده است.

این در حالیست که طبق گزارش ویژه آواتودی فرماندهان سپاه از یک ماه پیش و خانواده هایشان از هفته گذشته واکسن آمریکایی کرونا را زده‌اند.

پاسدار حق بین یکی از عاملان قتل و کشتار مردم سوریه در کنار قاسم سلیمانی نیز بود.