یک بلوچ با تیراندازی نیروهای یگان امداد در شهرستان پهره کشته شد.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، شامگاه جمعه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۱، یک بلوچ با تیراندازی نیروهای یگان امداد در شهر #پهره کشته شد.

هویت این شهروند بلوچ “بهزاد دامنی” فرزند شاه نور سرباز وظیفه راهنمایی و رانندگی و اهل #پهره برای کمپین احراز شده است.

آقای دامنی به دلیل عدم همراه گواهینامه و تری از توقیف خودرو به ایست نیروهای یگان امداد توجه نکرده و به مسیر خود ادامه داده است.

نیروهای نظامی با عدم توقف بهزاد، به سمت وی تیراندازی کرده که منجر به تصادف خودرو او با تیر برق و انفجار شده است.

بر اثر انفجار خودرو، بهزاد در داخل خودرو سوخته و جان خود را از دست داده است.

براساس گزارش سالانه ۲۰۲۱ کمپین فعالین بلوچ، ۵۲ گزارش تیراندازی بی ضابطه ماموران نظامی به سمت شهروندان بلوچ به دست کمپین رسیده که دستکم ۷۷ شهروند بلوچ کشته و زخمی شده اند. در تیراندازی نیروهای نظامی ۲۹ شهروند بلوچ که یکی از آنها زن بوده زخمی و دستکم ۴۸ شهروند بلوچ که دو نفر از آنها زن و ۵ تن کودک بوده اند، جان خود را از دست داده اند.