‎روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، با شلیک گلوله نیروهای نظامی به سمت یک خودرو بلوچ در شهرستان شیراز یک جوان بلوچ با اصابت چند گلوله جان خود را از دست داد.

‎هویت این جوان بلوچ “خدابخش شه بخش”، ۳۲ ساله، فرزند ولی محمد، اهل و ساکن زاهدان عنوان شده است.