یک شهروند بلوچ بر اثر تیراندازی سارقان مسلح در شهرستان سوران کشته شد.

به گزارش رصد بلوچستان، شب گذشته ۲۰ بهمن ماه ۹۹، یک شهروند بلوچ به نام “حامد دهانی” فرزند تاج محمد اهل روستای #سیاه_دک بر اثر تیراندازی سارقان مسلح کشته شد.

شغل حامد فنرسازی بوده که با تیراندازی سارقان کشته شده است.

یک منبع مطلع در این مورد به گزارشگر رصد گفت: “شب گذشته سارقان مسلح موتورسیکلت برادر کوچکتر حامد را به سرقت بردند.”

این منبع افزود: “پس از اطلاع حامد از سرقت موتورسیکلت توسط سارقان، او به دنبال آنها رفته و پس از مشاهده، سارقان به سمت او تیراندازی کردند که بر اثر آن کشته شده است.”

در ماه های اخیر، سرقت های مسلحانه و تیراندازی به سمت شهروندان در شهرهای بلوچستان افزایش چشمگیری داشته است.

مردم بلوچ عدم اراده نیروهای امنیتی در تامین امنیت را یکی از عمده دلایل ناامنی ها و سرقت های مسلحانه عنوان می کنند.