افراد مسلح ناشناس یک شهروند بلوچ را به قتل رساندند.

به گزارش رصد بلوچستان، شب گذشته ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۰، افراد مسلح ناشناس در محور #پهره به #خاش در دو راهی ایرندگان، یک شهروند بلوچ را به قتل رساندند.

هویت این شهروند، “امین میربلوچزهی” فرزند مبارک اعلام شده است.

امین از خانواده فرهنگی و همچنین استاد رشته رزمی ووشو و مقام کشوری بوده است.

گفته می شود که افراد مسلح پس از تحت تعقیب قرار دادن او، به سمتش تیراندازی کرده که در اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داده است.

عدم اراده نیروهای امنیتی در تامین امنیت و پخش و توزیع اسلحه توسط ارگان های امنیتی باعث ایحاد ناامنی و درگیری های مسلحانه در بلوچستان شده است.

شهروندان بلوچ معتقدند که سپاه پاسداران در این قتل ها همکاری دارد و در حال ایجاد اختلاف بین مردم است.