افراد مسلح در دزاپ، یک شهروند بلوچ را به ضرب گلوله به قتل رساندند.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰، یک شهروند بلوچ توسط افراد مسلح در #دزاپ به ضرب گلوله کشته شد.

هویت این شهروند “سرور براهویی” فرزند حاج رئیس عنوان شده است.

افراد مسلح در خیابان بعثت #دزاپ، روبروی پمپ بنزین این شهروند بلوچ را با تیراندازی مستقیم به قتل رسانده اند.

از هویت افراد مسلح و انگیزه این قتل توسط آنها اطلاعی در دسترس نیست.

عدم اراده نیروهای امنیتی در تامین امنیت، پخش و توزیع سلاح توسط سپاه و ایجاد تفرقه و اختلاف بین مردم بلوچ باعث ایجاد درگیری های خونین در مملکت بلوچستان شده است.