افراد مسلح یک شهروند بلوچ را در مرز کله گان به قتل رساندند.

به گزارش رصد بلوچستان، شب گذشته ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، یک شهروند بلوچ که برای امرار معاش به #کله_گان شهرستان #سراوان رفته بود، توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است.

هویت این شهروند “محمد عمر براهویی” اهل شهرستان #خاش عنوان شده است.

گفته می شود، محمد عمر شب گذشته در داخل یک کپر خواب بوده که افراد مسلح با تیراندازی او را کشته و سپس کپر را آتش زده اند.

عدم اراده نیروهای امنیتی در تامین امنیت باعث افزایش قتل و کشتار در بلوچستان شده است.

براساس گزارش خبرگزاری رصد بلوچستان، در فروردین ماه سال ۱۴۰۰، با عدم اراده نیروهای امنیتی در تامین امنیت، ۲۷ شهروند بلوچ توسط افراد مسلح ناشناس در مملکت بلوچستان جان خود را از دست داده و چهار شهروند بلوچ دیگر زخمی شدند.