بنابر گزارش های مردمی یک مامور نظامی به نام «امیرحسین حسین آبادی» اهل زابل در درگیری افراد مسلح ناشناس در پاسگاه بیدلد شهرستان راسک با اصابت گلوله به سر کشته شده است.

این فرد از نیروهای کادر انتظامی عملیات و کار در این پاسگاه بوده است.

عملیات فوق ۲۴ روز پس از حمله به مقر فرماندهی راسک انجام میشود.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت را به عهده نگرفته است.