در فروردین ماه ۱۴۰۰، بیش از ۳۰ شهروند بلوچ در مملکت بلوچستان کشته و زخمی شدند.

به گزارش رصد بلوچستان، در سایه عدم اراده نیروهای امنیتی در تامین امنیت مملکت بلوچستان، ۳۱ شهروند بلوچ در فروردین ماه سال جاری کشته و زخمی شدند.

۳۱ شهروند بلوچ در حالی توسط افراد مسلح در شهرهای مملکت بلوچستان کشته و زخمی شده اند که نیروهای امنیتی هیچگونه پیگیری در این رابطه انجام نداده اند.

براساس گزارش های رسیده، در هیچ کدام از گزارش ها، نیروهای امنیتی با وجود تماس شهروندان با آنها، به محل نیز حاضر نشده اند.

طبق این آمار که به دست خبرگزاری «رصد بلوچستان» رسیده، ۲۷ شهروند بلوچ کشته و ۴ نفر دیگر زخمی شده اند.

این آمار نسبت به سال های گذشته در مملکت بلوچستان، افزایش چند برابری داشته است.

در این راستا و به دلیل عدم اراده نیروهای امنیتی در تامین امنیت، کنشگران سیاسی بلوچ از عموم مردم بلوچ خواسته اند تا جهت تامین امنیت شهرهای خود، گروه های «پلیس سرمچار» را تشکیل دهند.