در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰، حدود ۵۰ شهروند بلوچ توسط افراد مسلح در مملکت بلوچستان کشته و زخمی شدند.

اختصاصی/ به گزارش رصد بلوچستان، در سایه نبود امنیت و عدم اراده نیروهای امنیتی در تامین امنیت، در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰، ۴۹ شهروند بلوچ در مناطق مختلف مملکت بلوچستان کشته و زخمی شدند.

۴۹ شهروند بلوچ در حالی توسط افراد مسلح در شهرهای مملکت بلوچستان کشته و زخمی شده اند که نیروهای امنیتی هیچگونه پیگیری در این رابطه انجام نداده اند.

براساس گزارش های رسیده، در هیچ کدام از گزارش ها، نیروهای امنیتی با وجود تماس شهروندان با آنها، به محل نیز حاضر نشده اند.

طبق این آمار که به دست خبرگزاری «رصد بلوچستان» به ثبت رسیده، ۴۱ شهروند بلوچ کشته و ۸ نفر دیگر در دو ماه نخست سال شمسی زخمی شده اند.

این آمار نسبت به سال های گذشته در مملکت بلوچستان، افزایش چند برابری داشته است.

در این راستا و به دلیل عدم اراده نیروهای امنیتی در تامین امنیت، کنشگران سیاسی بلوچ از عموم مردم بلوچ خواسته اند تا جهت تامین امنیت شهرهای خود، گروه های «پلیس سرمچار» را تشکیل دهند.