جسد یک شهروند بلوچ که حدود یک هفته ناپدید شده بود، کشف شد.

به گزارش رصد بلوچستان، روز گذشته ۱۳ بهمن ماه ۹۹، جسد یک شهروند بلوچ به نام “داود” فرزند عبدالمجید هیبتان که حدود یک هفته ناپدید شده بود، در حاشیه شهر چابهار کشف شد.

به گفته منابع مطلع، جسد این شهروند بلوچ در حالی کشف شده که پس از کشته شدن آن را آتش زدند.

همچنین به گفته این منبع، داود هیچگونه دشمنی نداشته، اما پس از یک هفته ناپدید شدن جسد او توسط مردم کشف شده است.

عدم اراده نیروهای امنیتی در تامین امنیت و بعضا همکاری آنها با افراد مسلح و سارقان باعث افزایش ایجاد ناامنی در شهرهای بلوچستان شده است.