جمهوری اسلامی از کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت در دشتیاری خبر داد.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی در شرایطی از کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت در شهرستان #دشتیاری خبر داده که مردم بلوچ به دلیل نبود شغل مناسب به کار سوخت بری روی آوردند که توسط ماموران قضایی و امنیتی با شدید ترین نوع سرکوب و به آنها اجازه کسب و کار داده نمی شود.

این در حالیست که طبق ادعای سوخت بران بلوچ، بزرگترین قاچاقچی سوخت در بلوچستان، سپاه پاسداران است که از طریق تانکرهای سوخت در حال ترانزیت و انتقال سوخت به نقاط صفر مرزی است.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتیاری گفته است: “۳۲ هزار لیتر سوخت در بازرسی از یک دستگاه تریلی نفتکش در این شهرستان کشف شده که در اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق سوخت و در پی تشدید اقدامات کنترلی در محورهای ارتباطی، ماموران انتظامی پاسگاه #نوبندیان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور #چابهار- #راسک به یک دستگاه تریلی نفت‌کش مشکوک شده و آن را متوقف کردند.”

فرمانده انتظامی #دشتیاری افزوده است: “ماموران در بازرسی از این خودرو ۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع را کشف کردند.”

با توجه به نبود شغل مناسب و تبعیض های گسترده جمهوری اسلامی بر مردم بلوچ، هزاران شهروند بلوچ از طریق سوخت بری امرار معاش می کنند.

این در حالیست که جمهوری اسلامی این افراد را قاچاقچی می داند و با بدترین نوع و تیراندازی بی ضابطه ماموران امنیتی آنها را سرکوب می کند.