جمهوری اسلامی ماینرهای سپاه را مجاز و دیگر ماینرها را غیرمجاز اعلام کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، مدیر امور توزیع برق شهرستان #خاش در حالی از کشف ماینرهای غیرمجاز برای استخراج بیت کوین خبر داده که سپاه پاسداران آزادانه در حال استخراج آن است.

مقامات جمهوری اسلامی این ماینرها را مجاز و غیرمجاز اعلام کردند.

ماینرهای مجاز آن دسته هستند که توسط سپاه پاسداران در حال فعالیت بوده و ارز آوری می کنند؛ اما سایر ماینرها غیرمجاز بوده و حتی نسبت به معرفی آنها توسط شهروندان پاداش در نظر گرفته شده است.

مدیر امور توزیع برق خاش گفته است: ”پنج دستگاه ماینر تولید ارز دیجیتال غیرمجاز (بیت کوین) از یک مرکز مسکونی این شهرستان کشف و ضبط شده است.“

الیاس ابراهیمی در ادامه گفته است: ”معرفی کنندگان مراکز و اشخاص استفاده کننده از برق غیرمجاز برای استخراج رمز ارز، پاداش دریافت خواهند کرد.“

وی افزوده است: ”تولید کنندگان رمز ارز می‌توانند با ارائه مجوز و پروانه صادره از اداره‌ها و سازمان‌های ذیربط نسبت به دریافت انشعاب قانونی اقدام و از حمایت قانونی نیز برخوردار شوند.“

این در حالیست که فعالیت در این زمینه در بلوچستان در اختیار سپاه پاسداران است و تنها در حد شعار مقامات از صدور مجوز برای افراد دیگر خبر میدهند.