باستان شناسان در جیرفت مملکت بلوچستان یک ویال کوچک کشف کردند که حاوی محصول آرایشی قرمز شبیه به رژ لب امروزی است.

تجزیه و تحلیل این ماده شیمیایی این ویال این احتمال را ایجاد می کند که مردم بلوچ در عصر برنز اولین مخترع رژ لب بوده اند.

محققان با استفاده از روش‌های تابش پرتو ایکس و طیف‌سنجی جرمی ماده به این نتیجه رسیدند که بقایای مانده در ظرف از کانی‌هایی همچون هماتیت، منگنیت، برونیت، گالن و آنگلزیت همراه با موم‌های گیاهی و سایر مواد آلی تشکیل شده است که بسیار شباهت به دستور‌العمل‌های تهیه رژ‌های لب‌ در زمان فعلی دارد.