جمهوری اسلامی جهت سرکوب سوخت بران، از کشف نمادین مواد مخدر در مرزهای بلوچستان خبر داد.

به گزارش رصد بلوچستان، ارگان های امنیتی و مرزبانی جمهوری اسلامی در حالی از کشف و ضبط محموله مواد مخدر از نقاط صفر مرزی #سراوان خبر دادند که پیشتر سپاه از پلمب و بسته شدن کامل مرزها خبر داده بود.

احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی ناجا، کشف و ضبط مواد مخدر را از مرزهای شهرستان #سراوان و در دو خودرو گزارش کرده است.

این در حالیست که فرماندهان سپاه از بسته شدن کامل مرزهای بلوچستان خبر داده اند و این ادعای بسته شدن مرزها از اینجا ثابت است که ده ها روز است سوخت بران بلوچ در نقاط صفر مرزی به دلیل عدم اجازه تردد توسط سپاه و ارتش پاکستان سرگردان و گرفتار هستند.

فعالین بلوچ در مورد ادعای ارگان های امنیتی در رابطه با کشف مواد مخدر در مرز سراوان گفتند: “سپاه و نیروهای مرزبانی خود از بسته شدن کامل مرزهای بلوچستان خبر می دهند، پس چگونه ممکن است که مواد مخدر از همان نقطه که سپاه حضور دارد وارد شود.”

فعالین بلوچ افزودند: “کشف و ضبط نمادین مواد مخدر از مرزهای بلوچستان با اعلام سپاه و مرزبانی تنها جهت کاهش فشارها بر سپاه است؛ چرا که در روزهای اخیر انتقاد ها به سپاه جهت وضعیت بد سوخت بران گرفتار در نقاط صفر مرزی به شدت افزایش یافته است.”

همچنین گزارش ها حاکی است، سرهنگ احمد مالدار فرمانده سپاه شهرستان #سراوان با استفاده از نیروهای خود شبانه اقدام به حمل و جابجایی مواد مخدر از نقاط صفر مرزی به عنوان کرایه می کند.

پس از افشاگری تیم خبری رصد بلوچستان مبنی بر جابجایی مواد مخدر توسط فرمانده سپاه سراوان، این احتمال نیز وجود دارد که دیگر ارگان ها در حال پبگیری این موضوع هستند.