در روزهای اخیر ذراتی از الماس در بلوچستان کشف شده‌ است که احتمال وجود معادن الماس در این منطقه را بیشتر کرده‌است. مقدار محدودی پودر الماس و سنگ‌های قیمتی در منطقه کوه سفید سراوان و کوه سرخ در بلوچستان کشف شده‌است.

اگر چه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی نظر قطعی در این زمینه نداده‌است، اما وجود الماس در بلوچستان رد نشده است.

تجارت جهانی الماس از نظر اقتصادی بسیار ارزشمندتر از سایر سنگ‌ها و فلزات گرانبها است.

گفتنی است که تاکنون حدود ۱۴ هزار گونه الماس شناسایی شده‌است که از نظر کیفیت و قیمت برابر نیستند. بر اساس آخرین یافته‌ها، بزرگترین ذخایر الماس، در پوسته زمین پنهان شده‌اند. الماس کربن خالصی است که میلیون‌ها سال فشار، آن را به یک سنگ قیمتی شفاف و درخشان تبدیل کرده‌است