در روزهای اخیر شکایت های زیادی از مردم بلوچ دریافت شده که از کلاهبرداری و سرقت از حساب بانکی صحبت میشود.

به گزارش رصد بلوچستان، افرادی با برقراری تماس از طریق واتساپ با شماره های ناشناس و معرفی خود از تهران، اقدام به کلاهبرداری بانکی میکنند.

کسانی که به قربانیان تماس میگیرند با خونسردی اعلام میکنند که شما مبلغ ۹ میلیون برنده شدید که برای دریافت آن لازم است که مشخصات کارت خود را بدهید تا پول واریز شود.

کلاهبرداران از قربانی میپرسند که آیا سیمکارت به نام خود شما است، و همین سیم کارت را برای کارت بانک استفاده کردید، و درصورت پاسخ مثبت اقدام به هک و برداشت از حساب میکنند.

به نظر میرسد آن دست از قربانیانی که «رمز دوم» در کارت بانکی خود دارند از دست کلاهبرداران نجات یافتند، اما کسانی که رمز دوم نداشتند هر چه پول در حساب داشتند را از دست دادند.

گزارشهایی از سرقت مبالغ ۱۵ میلیون، ۲۰ میلیون، ۲۵۰ هزار و .. دریافت شده است.

رصد بلوچستان ضمن انتشار این خبر از یکایک مردم میخواهد به هیچ عنوان تماسهای کلاهبرداران را پاسخ نداده و شماره های کارت بانکی خود را به هیچ فرد غریبه ای ندهند. کشور در این‌ وضعیت بغرنج کسی به کسی جایزه نمیدهد.