به گزارش رصد بلوچستان، علیرغم روزهای عادی در بلوچستان مغازه ها ۹ صبح چهارشنبه ۶ اسفند همچنان تعطیل شده اند.

روز گذشته تجمعات بزرگی سرتاسر سراوان را پوشاند.
مردم خشمگین تا پاسی از شب گذشته در شهرهای مختلف بلوچستان نیز جاده های داخلی و‌خارجی شهرها را مسدود ساختند تا اعتراض خود را به کشتار سپاه پاسداران نشان دهند.

سپاه روز دوشنبه ۴ اسفند در مرز سراوان اقدام به تیراندازی مستقیم به سمت سوختبران کرد که در این میان تا این لحظه گزارش نزدیک به ۲۰ کشته و زخمی دریافت شده که عده ای به خاک بلوچستان شرقی رفتند.

اعتصابات بلوچستان اعتراضی سراسری به این کشتار که «بیرحمانه» خوانده شده ، می باشد.

اخبار لحظه به لحظه اتفاقات اخیر بلوچستان از «رصد بلوچستان»:
https://t.me/rasadbalochistan/9943