جمهوری اسلامی در شرایطی در حال انتقال آب دریای بلوچستان به استان های دیگر است که مردم استان با کمبود آب رنج می برند.

به گزارش رصد بلوچستان، مردم بلوچستان بویژه کلانشهر #دزاپ سال هاست با کمبود آب دست و پنجه نرم می کنند اما جمهوری اسلامی با عدم توجه به نیازهای آنها در حال انتقال آب دریای بلوچستان به دیگر استان های جغرافیای ایران است.

کمبود آب در دزاپ مردم این شهر را کلافه کرده و با وجود نبود آن، قبض های نجومی برای شهروندان توسط سازمان آب و فاضلاب صادر می شود.

این در حالیست که موهبتی استاندار غیربومی بلوچستان انتقال آب دریای بلوچستان به دیگر استان ها را باعث رشد و توسعه قلمداد می کند، اما مردم بلوچ از دسترسی به آن محروم هستند.

چندین روز مکرر است که شهروندان بلوچ در دزاپ در سایه مدیریت جمهوری اسلامی به صورت سقایی آبرسانی می شوند و در وضعیت بحرانی به سر می برند.

به گفته شهروندان بلوچ اهل #دزاپ، قطعی های مکرر آب به بهانه های مختلف مردم را به شدت در تنگنا قرار داده و بسیاری از آنها برای پخت و پز و شست و شو از نعمت آب محروم هستند.

انتقال آب دریای بلوچستان با سرمایه های هنگفت به دیگر استان ها در حالی صورت می گیرد که سدهای پر آب بلوچستان با وجود میلیون ها مترمکعب آب در حال تبخیر شدن است و با تبعیض جمهوری اسلامی مردم از آن محروم هستند.