مردم کلانشهر بلوچستان در حالی با گذشت دو روز از نبود آب رنج میبرند که مسئولین جمهوری اسلامی در حال ارائه انتقال آب دریای بلوچستان به خراسان شمالی هستند.

به گزارش رصد بلوچستان، استاندار خراسان شمالی در حالی از انتقال آب دریای بلوچستان به این استان دفاع کرده و نتیجه طرح را با کارگروهی به مسئولان کشور ارائه داده که مردم بلوچستان بویژه شهر #دزاپ از کمبود و نبود آب رنج می برند.

روز گذشته ۳۰ بهمن ماه ۹۹، استاندار خراسان شمالی در جلسه با استانداران استان های خراسان رضوی، جنوبی، یزد، کرمان و بلوچستان تمام قد از حق خراسان شمالی در بهره مندی از طرح انتقال آب دریای بلوچستان دفاع و نتیجتا این طرح را در کارگروه استانهای منطقه پنج کشور مصوب کرده تا به مسئولان مربوطه در کشور ارائه دهد.

شجاعی استاندار خراسان شمالی گفته، «بدیهی است که باید در زمان خدمتمان آینده صنعت استان را در نظر بگیریم زیرا به سرانجام نرسیدن بحث آبرسانی به استان در برهه زمانی خدمت ما یعنی کشیدن خط قرمز روی آینده صنعت استان است پس وقتی زمان از دست برود، اقدام در آینده برای فراهم کردن ملزومات توسعه، از جمله حیاتی ترین آنها؛ آب، دیر خواهد بود.»

جمهوری اسلامی برای انجام کارهای صنعتی در حال انتقال آب دریای بلوچستان به استان های دیگر است؛ در حالی که مردم بلوچ در کنار اقیانوس از حق بهره مندی از آن محروم هستند و از کمبود آب رنج می برند.

دو روز متوالی است که آب شهر #دزاپ قطع شده و جمهوری اسلامی برای آبرسانی به شهروندان این شهر به صورت سقایی آبرسانی می کند و تانکرهای آبرسان از #گنداوک، #گیه، #چابهار و #دشتیاری به این منطقه فرستاده شدند.

این در حالیست که نیازهای شهروندان بلوچ برای جمهوری اسلامی اهمیتی ندارد و اولویت آن انتقال آب دریای بلوچستان به استان های دیگر است.