در سایه سوء مدیریت جمهوری اسلامی، مردم هیرمند ساعت ها در صف های نان بدون پروتکل های بهداشتی حضور دارند.

به گزارش رصد بلوچستان، کمبود آرد و نان در شهرستان #هیرمند باعث ایجاد صف های طولانی مقابل نانوایی ها شده که در شرایط حاد کرونایی می تواند فاجعه ای اسفناک را به بار آورد.

عدم تامین آرد مصرفی نانوایی ها توسط جمهوری اسلامی و ایجاد صف های طولانی بدون رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، موجی از انتقاد شهروندان از جمهوری اسلامی را بوجود آورده است.

برخی از نانوا ها علت شلوغی و صف های طولانی را تاخیر ناوگان حمل و نقل و عدم تحویل به موقع سهمیه آرد عنوان کردند.

همچنین با توجه به کمبود آرد و نان در شهرستان #هیرمند، سوپر مارکت های سطح شهر #دوستمحمد با واردات نان از #دزاپ، هر قرص نان را با قیمت ۴ هزار تومان به فروش می رسانند.

شهروندان #هیرمند خواستار رسیدگی هر چه سریع تر و تامین آرد نانوایی ها توسط جمهوری اسلامی هستند.