برخی جایگاه داران با استفاده از کارت سوخت مادر اقدام به تخلیه مخزن های سوخت کرده و باعث کمبود آن در سوران شدند.

به گزارش رصد بلوچستان، شهرستان سیب_سوران با جمعیت بالا و خودروهای زیاد یکی از مناطق بلوچستان است که مردم در سایه مدیریت جمهوری اسلامی به شدت از کمبود سوخت رنج می برند.

مردم شهرستان #سوران ضمن گلایه و انتقاد از مدیریت جمهوری اسلامی، عامل کمبود سوخت را تخلیه شبانه مخزن های سوخت توسط مسئولین با کارت سوخت مادر که هر جایگاهی دارد عنوان می کنند.

تخلیه شبانه سوخت توسط مسئولین باعث شده تا شهروندان در اکثر مواقع با درب های بسته پمپ بنزین ها مواجه شوند و از دریافت سهمیه سوخت خود محروم باشند.

به گفته شهروندان #سوران، بارها توسط مردم دیده شده که مسئولین جایگاه ها با استفاده از کارت سوخت مادر، اقدام به تخلیه مخازن و فروش آنها در بازار آزاد کردند.

این شهروندان گفتند، پیگیری های مکرر به فرمانداری و دیگر ارگان های دولتی نتیجه ای در بر نداشته و مردم همچنان از سهمیه سوخت خود محروم هستند.