اهالی شهرستان خاش از ابتدایی ترین نیازهای خود به لطف جمهوری اسلامی محروم هستند.

به گزارش رصد بلوچستان، روز گذشته ۵ فروردین ماه ۱۴۰۰، بسیاری از اهالی شهرستان #خاش به دلیل نبود آرد و نان در مقابل نانوایی ها با ازدحام و شلوغی در صف ها حضور داشتند.

کمبود اقلام و اجناس اساسی که نیازهای روزانه شهروندان است، در سایه مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی باعث وضعیت وخیم و بغرنج در شهرهای بلوچستان شده است.

با توجه به کمبودهای موجود، مقامات جمهوری اسلامی با پروپاگاندای حکومتی از عدم کمبود اجناس سخن می گویند.

یکی از شهروندان خاش در این مورد گفت: “برای خرید دو قرص نان به دلیل شلوغی و ازدحام ۱ ساعت و ۲۲ دقیقه در صف حضور داشتم.”

این شهروند افزود: “بسیاری از نانوایی ها در شهرستان #خاش به دلیل کمبود و نبود آرد تعطیل هستند و نانوایی هایی که هنوز آرد دارند بسیار شلوغ هستند که مردم ساعت ها با حضور در صف ها در رنج قرار دارند.”

جمهوری اسلامی مملکت را به حال خود رها کرده که فعالین بلوچ نوید این را می دهند که سال ۱۴۰۰ روزهای پایانی حکومت علی خامنه ای است.