جمهوری اسلامی با بی تفاوتی نسبت به کمبود و گرانی اقلام در مملکت بلوچستان، در حال ترانزیت کالا به کشورهای دیگر است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی با بی تفاوتی نسبت به کمبود و گرانی اقلام در شهرهای مختلف مملکت بلوچستان، در حال ترانزیت کالا از بنادر بلوچستان بویژه بندر #سیریک به کشورهای دیگر است.

مردم بلوچ با کمبود و گرانی افسارگسیخته اقلام شرایط بسیار بدی را در سایه بی تفاوتی جمهوری اسلامی متحمل هستند.

احمد جمالدینی فرماندار شهرستان #سیریک مملکت بلوچستان گفته است: “محموله صادراتی در قالب ۷ فروند لنج از مجتمع بندری #سیریک به بندر #خصب و بندر #شناس کشور #عمان صادر شد.”

وی افزوده است: “این محموله صادراتی به وزن ۶۱۰ تن شامل میوه و تربار، خشکبار ، مصالح ساختمانی کاه و کلش و حبوبات به ارزش ۱۵ میلیارد تومان صادر شد.”

این در حالیست که اقلام مذکور با کمبود شدید و گرانی سرسام آور مواجه شده اما جمهوری اسلامی با بی توجهی نسبت به شهروندان خود، در حال ترانزیت آن به دیگر کشورها است.