اهالی شهرستان راسک به دلیل کمبود پزشک ساعت ها در درمانگاه و صف های آن حضور دارند.

به گزارش رصد بلوچستان، نبود پزشک و عدم توجه به نیازهای شهروندان باعث شده بسیاری از بیماران در شهر #راسک ساعت ها جهت مداوا در صف های درمانگاه حضور داشته باشند.

در سایه بی تفاوتی جمهوری اسلامی، اهالی بسیاری از مناطق بلوچستان بویژه شهر #راسک از کمبود حتی پزشک عمومی رنج می برند.

پس از صف اقلام غذایی در بلوچستان، صف های کرونایی جهت معالجه و مداوا در درمانگاه ها نیز در حال شکل گرفتن است.

بنابر اعلام منابع مطلع، درمانگاه و بیمارستان ولایت راسک فاقد حداقل امکانات و تجهیزات مناسب پزشکی است و هیچگونه اقدامی در راستای ارتقای زیرساخت های آن صورت نگرفته است.

گفتنی است، در ماه اخیر ویدیویی از بیمارستان ولایت #راسک در فضای مجازی منتشر شده بود که حیوانات ولگرد در داخل آن جولان می دادند.