تبعیض جمهوری اسلامی و بی تفاوتی نسبت به سلامت مردمان بلوچستان باعث کمبود شدید پزشک شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، معین الدین سعیدی گفته که بلوچستان با مشکل جدی کمبود پزشک مواجه است. سرانه پزشک عمومی و متخصص نسبت به جمعیت استان وضعیتی نامناسبی دارد. این موضوع در جنوب بلوچستان حادتر است.

به گفته نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی، علاوه بر کمبود پزشک، بلوچستان با کمبود بیمارستان هم مواجه است. درحال حاضر اگر کسی بخواهد از چابهار به نزدیکترین بیمارستان بلوچستان برود باید ۷۵۰ کیلومتر راه طی کند.

نماینده مردم بلوچستان با بیان اینکه باید ظرفیت رشته های پزشکی استان را بالا ببریم گفت: «بلوچستان دانش آموزان بسیار مستعدی دارد. دبیرستان های شبانه و روزانه خیلی خوبی در استان وجود دارد که هر ساله دانش آموزان خوبی تربیت می کند ولی به علت ظرفیت محدود رشته های پزشکی نمی‌توانند در رشته پزشکی تحصیل کنند.»

سعیدی افزوده که تعداد پزشک در استان باید افزایش یابد. تنها راه این کار افزایش سهمیه های بومی رشته های پزشکی و پیراپزشکی است. در صورتی که ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی افزایش یابد نه تنها در بلوچستان بلکه در هیچ کجای جغرافیای ایران مشکل کمبود پزشک نخواهیم داشت.

این در حالیست که جمهوری اسلامی با حذف بومی گزینی و عدم پذیرش دانش آموزان سراوان با وجود رتبه های برتر از ادامه تحصیل آنها در رشته پزشکی ممانعت کرد.

تبعیض و فقر تحمیلی بر مردم بلوچستان توسط جمهوری اسلامی از اوایل انقلاب خمینی وجود داشته و همچنان ادامه دارد.