کامیون داران میناب مملکت بلوچستان پس از تحصن و اعتراض در مقابل جایگاه های سوخت خواستار ورود دستگاه های مربوطه به رفع مشکل کمبود سوخت شدند.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه ۹۹، جمعی از کامیون داران شهرستان #میناب مملکت بلوچستان در اعتراض به کمبود سوخت در مقابل جایگاه های سوخت دست به تجمع و اعتصاب زدند.

کمبود گازوئیل در جایگاه های عرضه سوخت میناب و صف های طولانی رانندگان وسایل نقلیه را دچار مشکل کرده است.

تعدادی از جایگاه های عرضه سوخت به دلیل اتمام سوخت قادر به سرویس دهی به کامیون داران نشده و دیگر جایگاه ها نیز با صف های طولانی شلوغ هستند.

به گفته این رانندگان، بسیاری از کامیون داران در صف های طولانی شب خود را صبح کرده و درون کامیون های خود برای دریافت سوخت حضور داشتند، اما باز هم نتوانستند سهمیه سوخت خود را دریافت کنند.

این کامیون داران افزودند، مشکل کمبود سوخت در میناب باعث شده بسیاری از کامیون ها از حمل و نقل باز بمانند و کسب و کار و وضعیت معیشتی آنها در شرایط حاد اقتصادی بیش از پیش دچار تنزل و رکود شود.

بر اساس گزارش سالانه کمپین فعالین بلوچ، در سال گذشته ۱۰ مورد تجمع های مردمی در اعتراض به رفتارهای فراقانونی سپاه و نیروی انتظامی به کمپین فعالین بلوچ گزارش شده است‌.