کمبود گاز مایع در شهرستان پنوچ مردم این شهرستان را دچار مشکل کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی با عدم تامین نیازهای شهروندان، مردم مناطق مختلف را با چالش های متعددی گرفتار کرده است.

نبود ابتدایی ترین نیازهای زندگی و بی تفاوتی مسئولین باعث شده بسیاری از شهروندان نسبت به جمهوری اسلامی ناراضی باشند.

کمبود گاز مایع در شهرستان #پنوچ به یک معضل تکراری تبدیل شده و باعث نگرانی شهروندان شده است.

در شهرستان #پنوچ تنها یک جایگاه گاز مایع وجود دارد که با توجه به جمیعت ۶۰ هزار نفری این شهرستان کفاف نیاز مردم را نمی دهد.

به گفته بامری رئیس سازمان صنعت و معدن این شهرستان، «سهمیه گاز مایع #پنوچ در ماه ۲۵۰ تن است، اما با توجه به مشکلاتی که در ناوگان حمل و نقل وجود دارد فقط در ماه بین ۵۰ تا ۸۰ تن سهمیه گاز دریافت می شود و بقیه سهمیه معلوم نیست کجامی رود.»

وی افزوده: «مشکل کمبود گاز در #پنوچ، زمینه را برای افراد دلال و سود جو فراهم کرده که این مسئله باعث شده است قیمت هر سیلندر گاز مایع در محل جایگاه بالاتر از قیمت مصوب به مردم فروخته شود.»

عدم نظارت جمهوری اسلامی و همکاری برخی از مسئولین با دلالان و جایگاه داران باعث نایاب شدن و افزایش قیمت سیلندر گاز شده است و مردم را در شرایط بدی قرار داده است.