در‌ کنفرانس شورای همگاری بلوچستان، اهداف و برنامه های پیشرو این شورا تشریح شدند.

به گزارش رصد بلوچستان، شب بکشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، جلسه شورای همکاری بلوچستان با حضور دکتر محمد حسن حسین بر از واشنگتن، دکتر عظیم شیرانی از بریتانیا و عبدالرئوف ملازهی از سوئد برگزار شد؛ افراد مذکور از سخنرانان اصلی جلسه کنفرانس خبری شورای همکاری بلوچستان بودند.

همچنین تعدادی از چهره های سیاسی و رهبران احزاب ملت های تحت ستم در این کنفرانس شرکت کرده و تشکیل همچین شورایی را تبریک گفتند.

این شورا با استقبال ملت بلوچ رو به رو شد و به‌ عنوان چراغی برای جلوگیری از طرح های «استعماری و استثماری» رژیم جمهوری اسلامی در بلوچستان دیده می شود.